Profily vítězných kanceláří 2013

Informace o advokátních kancelářích, které byly vyhlášeny Právnickou firmou roku 2013 (seřazeny abecedně).

ALLEN & OVERY

Allen & Overy je jednou z předních mezinárodních právních praxí světa. Její stále se rozšiřující síť 42 kanceláří v 29 zemích pokrývá Evropu, Asii, Pacifik, Blízký východ, Severní a Jižní Ameriku a Afriku, a díky ní má jednu z nejrozsáhlejších působností ze všech právních praxí.
Od vstupu na český trh v roce 1992 získala kancelář pověst jedné z nejlepších kanceláří poskytujících právní služby v České republice a její praxe specializující se na bankovní a finanční právo získala vynikající renomé. To dokazuje každoroční hodnocení nezávislých odborných publikací, např. Chambers & Partners nebo International Financial Law Review, které hodnotí jak pražskou kancelář, tak její jednotlivé členy jako jedny z nejlepších v České republice.
Většina právníků jsou Češi, z nichž mnoho dokončilo postgraduální studia v USA, Velké Británii nebo Německu a pracovalo v mezinárodních kancelářích Allen & Overy, zejména v Londýně. Pro posílení rozsahu a hloubky svých zkušeností se právníci pražské kanceláře, včetně tří partnerů, účastní pravidelných regionálních a mezinárodních školení s kolegy z celosvětové sítě Allen & Overy.

BROŽ & SOKOL & NOVÁK 

Současná Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. je právním nástupcem sdružení advokátů stejných jmen. To bylo založeno před 21 lety, což je pro jakoukoliv firmu v tomto státě solidní až úctyhodný věk. Není nejspíš přehnané tvrdit, že i širší veřejnost o existence kanceláře ví. Jinou věcí je, že obvykle ve spojení s obhajobami v trestních věcech.  Což, mírně řečeno, není přesné. Vysoká odbornost v trestních věcech, zejména ve vztahu k hospodářské a majetkové kriminalitě je naprosto nemožná bez stejně kvalitních znalostí  z těchto a dalších oborů. O tom svědčí i ocenění v další kategorii řešení sporů a arbitráže.
„Hájit kupříkladu člena představenstva akciové společnosti pro údajný delikt, spáchaný v této funkci, bez detailní znalosti problematiky akciových společností a obchodního závazkového práva, je nemožné. Podobně by bylo zcela nezodpovědné převzít obhajobu člena zastupitelstva obce bez znalosti relevantních právních norem a judikatury, která tyto normy v soudní praxi interpretuje. Právě a jenom dokonalá znalost „toho všeho okolo“ musí být v základu kvalitní obhajoby či poradenské činnosti. A já doufám, že toto kritérium splňujeme,“ říká Tomáš Sokol, partner kanceláře.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ 

V českém prostředí působí kancelář více než 20 let a od počátku existence se s přehledem orientuje v domácím i v mezinárodním prostředí, se všemi synergiemi, které tato souhra přináší. Samozřejmá jazyková vybavenost umožňuje poskytování právního servisu v hlavních světových jazycích. Mezigenerační tým kanceláře má aktuálně okolo šedesáti členů a nabízí tak netradiční souhru dlouholetých zkušeností, tradice a současně nezatíženého, mladého pohledu. Odbornost a profesionalita, stejně jako vědecká, pedagogická a publicistická činnost – takové jsou hlavní principy přístupu vedení kanceláře. V rámci poskytovaných služeb se kancelář zaměřuje především na oblast obchodního a občanského práva, práva nemovitostí, sportovního, insolvenčního jakož i práva veřejného investování.

„Vždy klademe důraz na kvalitu právní pomoci podle konkrétních potřeb a zájmů každého klienta. S klientem již od počátku našeho vztahu individuálně formujeme nejen jeho strategie, ale i zadání našich právních služeb. V takové koncepci hraje přirozeně základní roli komunikace i důvěrný a blízký vztah s našimi klienty,“ říkají partneři kanceláře.

Kancelář si dlouhodobě zakládá na vysoké interní kultuře, navazuje na noblesu, která byla vždy s advokátním stavem spojena. S tím souvisí i často podceňované propojení práce s kulturním, českým i evropským, kontextem. „Proto se aktivně věnujeme péči o české kulturní dědictví a prezentaci české kulturní výjimečnosti jak v České republice, tak ve světě. O tuto dimenzi pečuje nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který jsme v roce 2009 založili,“ dodává CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.

CLIFFORD CHANCE 

Clifford Chance má v Praze v České republice pobočku již od roku 1995 a dnes v ní působí přibližně 40 právních a daňových specialistů, kteří poskytují komplexní služby v nejrůznějších tuzemských, regionálních i mezinárodních záležitostech.
Pražská kancelář nabízí komplexní služby ve všech oblastech komerčního práva včetně daňového poradenství. Právníci kanceláře poskytují poradenství ohledně českého, slovenského, anglického a evropského práva, a to v několika jazycích. „Jsme přední právnickou firmou na českém trhu a mezinárodní právní ratingové publikace nás pravidelně označují jako jedničku v mnoha klíčových oblastech, na něž se primárně zaměřujeme,“ říkají partneři kanceláře.
‏Clifford Chance byla v roce 2013 zvolena ratingovou agenturou Chambers & Partners „Evropskou právnickou firmou roku“ a „Mezinárodní právnickou firmou roku“.

DENTONS

Dentons je globální právní firma odhodlaná poskytovat svým klientům konkurenční výhodu ve stále složitějších a vzájemně provázaných tržních podmínkách. Firma vznikla na konci března 2013 spojením mezinárodní advokátní kanceláře Salans LLP, kanadské advokátní kanceláře Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) a mezinárodní advokátní kanceláře SNR Denton. Dentons je vybudována na pevných základech těchto tří vysoce hodnocených advokátních kanceláří. Každá z těchto kanceláří si získala vynikající pověst a klientelu tím, jak dokázala reagovat na lokální, regionální i přeshraniční potřeby širokého spektra klientů všech velikostí – od fyzických osob a podnikatelů, přes malé a začínající podniky, všechny složky veřejné správy na místní, regionální i národní úrovni, až po střední a velké soukromé i veřejné společnosti, včetně nadnárodních korporací a globálních entit.

Klienti Dentons mohou nyní těžit ze znalostí 2 600 právníků a dalších odborníků v 79 kancelářích v 52 státech Afriky, Blízkého a středního východu, Evropy, Střední Asie, Východní Asie a Tichomoří, včetně Kanady, Ruska a Společenství nezávislých států, Spojených států a Británie. Firma je odhodlána změnit status quo v právních službách, mimo jiné nabídkou kreativních, avšak spolehlivých podnikatelských a právních řešení.

GLATZOVÁ & CO. 

Glatzová & Co. působí na trhu právních služeb od roku 1994, od roku 2008 nabízí své služby i prostřednictvím vlastní pobočky na Slovensku. Poskytuje právní služby klientům ze všech odvětví služeb, obchodu a průmyslu, ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností.

Kancelář Glatzová & Co. je držitelem významných ocenění: Nejlepší advokátní kancelář roku 2013 a 2010 v České republice podle hodnocení Who’s Who Legal (Czech Republic Law Firm of the Year 2013 and 2010, Who’s Who Legal); Nejlepší česká advokátní kancelář roku 2011 a 2009 podle hodnocení Chambers Europe (Chambers Europe Award for Excellence 2011 a 2009 for the Czech Republic);

O spokojenosti klientů se službami kanceláře i profesním respektu kolegů a konkurence svědčí i dlouhodobě vysoká hodnocení dalšími nezávislými mezinárodními ratingovými publikacemi (např. IFLR1000, Legal500 nebo PLC Which Lawyer).

„Jsme nezávislá advokátní kancelář. Máme unikátní kulturu, kterou si sami vytváříme. Tato kultura je založena na etice, slušnosti a dobrých vztazích mezi kolegy. Netolerujeme aroganci, klientů si vážíme. Naše zásady a priority, náš přístup k práci jsou následující: Kvalita a špičkový výkon, etické získávání klientů, osobní přístup, výběr a vedení spolupracovníků, obchodní úsudek, řešení šitá na míru, komunikace a plnění termínů,“ říkají partneři kanceláře.

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS 

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v roce 2001 právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem. Nyní je s týmem téměř 160 právníků, několika desítkami studentů právnických fakult a celkem téměř 400 spolupracovníky, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou.
Mezi klienty kanceláře patří, kromě velkých mezinárodních společností, středních firem, individuálních podnikatelů a investorů a orgánů veřejné správy, také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a cca 40 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100. Kancelář má v současné době více než 1000 klientů. Kancelář má hlavní sídlo v Praze a další kanceláře v Brně, Ostravě a Bratislavě. Má komplexní mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Je součástí tří z deseti nejprestižnějších mezinárodních právnických sítí: World Law Group, State Capital Group a First Law International, které sdružují celkově více než 200 předních světových právnických firem po celém světě. Klienti tak mají přístup k mezinárodním i lokálním znalostem a odbornosti prostřednictvím více než 25 tisíc právníků v přibližně 100 zemích světa.

KŘÍŽ A PARTNEŘI 

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. poskytuje komplexní právní služby české i zahraniční klientele. Tomuto zaměření odpovídá poskytování služeb v širokém spektru odvětví platného práva, tak i odpovídající počet, specializace a jazyková vybavenost spolupracujících advokátů. Pod označením Advokátní kancelář Kříž a Bělina, tehdy ještě jako sdružení advokátů, začala poskytovat právní služby již v roce 1991, má tedy bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb a v současné době patří mezi přední advokátní kanceláře v České republice. Společníky advokátní kanceláře jsou prof. JUDr. Jan Kříž, JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. a Mgr. Jakub Fröhlich. Právní tým je složen z 20 zkušených právních odborníků. Prof. JUDr. Jan Kříž, jakož i někteří další společníci a advokáti působí také v pedagogické a vědecké oblasti a též i jako rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. „Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. nabízí svým klientům komplexní řešení: využíváme týmových odborných znalostí specialistů z různých oborů a zohledňujeme tak všechny aspekty zadání klienta. Spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi zaručujeme nejkratší a optimální cestu k řešení problémů,“ říkají partneři kanceláře.

KŠD LEGAL 

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. již téměř 15 let poskytuje komplexní právní poradenství tuzemským i zahraničním subjektům a řadí se tak mezi přední advokátní kanceláře působící v České republice, které doplňuje ekonomickým a daňovým poradenstvím poskytovaným společností KŠD ECONOMIC a.s. Prostřednictvím své pobočky KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. se sídlem v Bratislavě působí i na území Slovenské republiky.

Advokátní kancelář KŠD LEGAL poskytuje úplné právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech. Mezi zvláštní zaměření advokátní kanceláře KŠD LEGAL patří oblast sporného řízení a arbitráží, v níž opakovaně zastupuje klienty i v mezinárodních investičních sporech, a oblast sportovního práva, v rámci které pravidelně poskytuje právní služby v souvislosti s přípravou a realizací významných sportovních akcí, se zajištěním účasti českých sportovců na těchto akcích, zabezpečením marketingových a sponzorských otázek apod., za kterou byla 4x vyhlášena vítězem v kategorii Právnická firma roku – v oblasti „Sportovní právo“.  Advokátní kancelář KŠD LEGAL má vytvořen silný právní tým i pro oblast trestního práva, věnuje se dlouhodobě oblasti veřejných zakázek, pracovního práva a oblasti restrukturalizace a insolvence.

Advokátní kancelář KŠD LEGAL je členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Francouzsko-české a česko-francouzské obchodní komory a Mezinárodní obchodní komory v České republice (International Chamber of Commerce). KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. je součástí ALFA International, prestižní mezinárodní sítě nezávislých právních kanceláří působících ve Spojených Státech, Kanadě, Latinské Americe, Evropě a Tichomoří.

PETERKA & PARTNERS 

PETERKA & PARTNERS je moderní, nezávislá advokátní kancelář a jedna z předních právních firem v regionu střední a východní Evropy.

Jako jediná česká a i středoevropská advokátní kanceláří vybudovala geograficky kompaktní a plně integrovanou regionální infrastrukturu. Prostřednictvím stoprocentně vlastněných poboček pokrývá 9 ekonomicky nejvýznamnějších zemí: Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu, Bělorusko a Rusko. Disponuje bohatými zkušenostmi s koordinací právních služeb v ostatních zemích regionu.

Díky této infrastruktuře a důsledné aplikaci organizačního konceptu „jedné firmy“ nabízí svým klientům produkt, který je unikátní na českém i středoevropském trhu – integrovaný regionální právní servis.

Ve střední a východní Evropě kancelář zastupuje na 200 nadnárodních koncernů. Jako stoprocentně česká firma s ryze českými kořeny a vlastnickou strukturou má velmi blízko k českému byznysu, který je v regionu stále aktivnější. Služeb kanceláře využívá více než 250 významných českých společností.

PPS ADVOKÁTI 

Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o. působí na trhu právních služeb od roku 2002, původně jako sdružení advokátů, od roku 2008 jako společnost s ručením omezeným využívající obchodního označení PPS ADVOKÁTI.

PPS ADVOKÁTI poskytuje právní služby v rámci celé České republiky, zejména na území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci AEA a spolupráce s vybranými kancelářemi na území Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Rakouska je kancelář schopna zajistit právní pomoc i v mezinárodních právních vztazích.

„Spokojenost a důvěra našich klientů je prioritou. Preferujeme dlouhodobou spolupráci a nabízíme propracovaná, odborně odůvodněná, komplexní, přitom maximálně přehledná a hospodárná právní řešení za velmi zajímavé ceny. Naší vizí je udržení a rozvoj stabilního, dostatečně silného a jednoznačně identifikovatelného podniku, jehož dobrá pověst a jméno budou zárukami kvalitních služeb pro náročné klienty,“ říkají partneři kanceláře.

PPS ADVOKÁTI poskytuje komplexní právní servis všem svým klientům. Zejména však poskytuje právní služby v oblasti práva veřejných zakázek, právní služby týkající se nebankovního finančního sektoru, právní služby v trestním právu. Velmi rozsáhlou je také sporná agenda, která zahrnuje velké množství soudních sporů a rozhodčích řízení. V PPS ADVOKÁTI působí 26 právníků, z toho 21 advokátů a lze ji lze zařadit mezi největší regionální advokátní kanceláře v ČR .

PRK PARTNERS

PRK Partners (dříve Procházka Randl Kubr) je přední advokátní kanceláří poskytující komplexní právní služby v regionu střední Evropy. Na Českém, Slovenském a Maďarském trhu působí s více než 100 profesionály na pobočkách v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti již 20 let. Mezi nedávné úspěchy patří zejména ocenění „Nejlepší středoevropská právnická firma roku 2012“ dle prestižního anglického časopisu The Lawyer a „Národní právní firma roku 2013 pro Českou republiku“ v rámci Chambers Europe Awards for Excellence.
Specializované týmy právníků a daňových poradců se podílí na řadě klíčových transakcí velkých mezinárodních, ale i lokálních firem. Díky členství v prestižní mezinárodní asociaci advokátních kanceláří Lex Mundi a úzké spolupráci s řadou špičkových mezinárodních právních firem doprovází PRK Partners své klienty na jejich cestě za obchodem i v jiných jurisdikcích prakticky po celém světě.
Díky širokému mezinárodnímu nadhledu a detailní lokální expertíze vytvořila PRK Partners mimořádné silnou praxi zejména v oblasti všeobecného korporačního práva, fúzí a akvizic, soutěžního práva, bankovnictví a financí, pracovního práva, restrukturalizací, práva nemovitostí, kapitálových trhů, veřejných zakázek či soudního a arbitrážního řízení.
PRK Partners také nabízí svým klientům unikátní právní poradenství v souvislosti se změnami v oblasti soukromého práva. Součástí týmu jsou hlavní autoři rekodifikace, Prof. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. a JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

RÖDL & PARTNER 

Společnost Rödl & Partner patří v České republice k jedné z nejvýznamnějších mezinárodních  poradenských společností. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání;  dovede propojit právní, daňové, auditorské a podnikové sféry poradenství, a to díky své síti více než dvou set poradců všech uvedených oborů.  V České republice působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně.
„Díky našim dlouholetým zkušenostem známe požadavky a možnosti českého trhu. K našim přednostem patří schopnost respektovat přeshraniční zájmy klienta, znalost místních poměrů a zároveň zajištění  vysokého a jednotného standardu poskytovaných služeb. Našim klientům tak dovedeme poskytnout zcela jedinečnou péči. Na základě úzké interdisciplinární spolupráce našich poradců na národní i mezinárodní úrovni můžeme nabídnout ucelený soubor poradenských služeb šitých na míru. Týmy složené z českých i zahraničních odborníků tak mohou poskytovat komplexní poradenství v národním i mezinárodním kontextu,“ říkají partneři kanceláře.
Právní poradenství tvoří významnou součást poradenské činnosti Rödl & Partner. Mezi služby, které poskytuje v oblasti práva, patří zejména: daňové právo; právo obchodních společností; závazkové právo; nemovitosti – komplexní transakční poradenství; mergers & acquisitions; restrukturalizační opatření; due diligence; pracovní právo; obchodní a občanské právo; procesní právo civilní; právo duševního vlastnictví; obnovitelné energetické zdroje; mezinárodní právo soukromé.
Kancelář Rödl & Partner je zastoupena 91 pobočkami v 40 průmyslových zemích světa. Silnou pozici však zaujímá především na trhu ve střední, východní a západní Evropě, v Asii i USA.

ROWAN LEGAL 

ROWAN LEGAL poskytuje právní služby přes 20 let a v současné době je jednou z předních česko-slovenských kanceláří. Mezi její klienty patří nejvýznamnější společnosti i instituce veřejné správy, jimž poskytuje podporu v jejich zásadních a klíčových projektech. Pravidelně je oceňovaná v národních i mezinárodních žebříčcích. Má kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.
ROWAN LEGAL pokrývá všechny oblasti práva související s činností podnikatelů i veřejné správy, přičemž rozvíjí některé právní specializace, které ji řadí k evropské špičce. Jde například o právo informačních technologií, telekomunikace a outsourcing, řešení vnitrostátních soudních sporů a arbitráží, mezinárodních obchodní arbitráží a investičních sporů, ve kterých kancelář dosáhla významných úspěchů a finančních úspor svých klientů.
Velmi významnou specializací je celá oblast veřejného investování, která zahrnuje zejména veřejné zakázky, PPP, veřejnou podporu, problematiku rozpočtové kázně atd., a dalšími právní podpora obchodních transakcí a investičních projektů v celé šíři, oblast fúzí a akvizic, zdravotnictví, bankovnictví a finance, daňové právo a také podpora projektů v oblasti obranného průmyslu.
„Hodnoty, které nás charakterizují, jsou „klient na prvním místě“ a „profesionalita“. Porozumění podnikání klientů je důležitým předpokladem pro poskytování poradenských služeb, jež jsou vždy „šity na míru“ specifickým potřebám klienta. Samotná znalost práva dnes již nestačí, proto je nutné, aby právníci měli i znalost daného podnikatelského oboru a rozuměli podnikání a činnosti svého klienta. Uvědomujeme si, že největší hodnotou poradenské skupiny ROWAN LEGAL jsou lidé, a sehraný tým považujeme za nezbytnou součást firemní kultury,“ říkají partneři kanceláře.
Právníci ROWAN LEGAL pracují na své odbornosti a uplatňují ji i na jiných polích – jsou rozhodci rozhodčích soudů, členy rozkladových komisí UOHS, MMR, MV, pracovní komise při Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost apod. Členové týmu rovněž přednášejí a publikují nejen v tisku, ale zejména rozsáhlejší monografie. K řadě publikací v oblasti veřejných zakázek (zejména Komentář k ZVZ) a informačních technologií přibyly v posledním roce dvě další, a to: česká publikace Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích a slovenské Základy práva informačných technológií, které vznikly pod vedením JUDr. Martina Maisnera, PhD a byly obě vydány nakladatelstvím Wolters Kluwer.
Advokátní kancelář na každodenní bázi spolupracuje se svou sesterskou společností ROWAN LEGAL, účetní a daňová kancelář s.r.o. a má tak k dispozici zkušené účetní a daňové specialisty.
Díky dlouhodobému působení na mezinárodním trhu právních služeb se kancelář stala exkluzivním členem globální skupiny advokátních kanceláří MULTILAW pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Dlouholetá účast v řídícím výboru této asociace kanceláři umožňuje podílet se na poskytování specializovaných právních služeb ve více než 50 zemích světa.

WEIL, GOTSHAL & MANGES 

Advokátní kancelář WEIL je přední mezinárodní právní firmou s pobočkami v jedenadvaceti městech Severní Ameriky, Evropy a Asie. V její pražské kanceláři pracuje více než 65 právníků, což z ní činí jednu z největších mezinárodních právnických firem v České republice. V průběhu svého dvacetiletého působení na českém trhu právních služeb nabyla odborné zkušenosti s těmi nejsložitějšími transakcemi, především v oblasti obchodního a finančního práva, práva obchodních společností, soutěžního práva a sporné agendy. Výjimečné postavení potvrzují prestižní ocenění, která jsou advokátní kanceláři WEIL pravidelně udělována nezávislými odbornými společnostmi – např. v letech 2008, 2009 a 2013 získala titul Chambers Europe Award for Excellence za Českou republiku, v letech 2010, 2011 a 2012 byla v soutěži pořádané společností epravo.cz vyhlášena Právnickou firmou roku v kategoriích Fúze a akvizice a Řešení sporů a arbitráže. V letech 2011 a 2012 obdržela advokátní kancelář WEIL v téže soutěži také hlavní ocenění Právnická firma roku pro mezinárodní kancelář. Rovněž portfolio klientů, kterým advokátní kancelář WEIL poskytuje právní služby v rámci předních obchodní transakcí v České republice i ve vysoce mediálně sledovaných a klíčových soudních sporech či arbitrážích, potvrzuje renomé a význam této advokátní kanceláře. Mezi její klienty se řadí nejvýznamnější české i nadnárodní společnosti, ale také stát, některé vyšší územně samosprávní celky a jiné veřejnoprávní instituce.