Řekli o ocenění 2013

Krátká zamyšlení partnerů a společníků z oceněných advokátních kanceláří.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO DOMÁCÍ KANCELÁŘ

„Pomyslnou zlatou medaili pro nejlepší českou právnickou firmu  získala PRK Partners tento rok jak v Praze od Epravo.cz, tak i v Londýně od Chambers. Lepší dárky k letošnímu dvacátému výročí naší firmy jsme si nemohli přát, srdečné díky patří všem našim klientům, hodnotitelům a spolupracovníkům a ….počítejte s námi!!”

Mgr. Robert Němec LL.M., řídící partner advokátní kanceláře PRK partners.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO MEZINÁRODNÍ KANCELÁŘ

„Skutečnost, že jsme zatím jako jediná advokátní kancelář získali toto prestižní ocenění potřetí po sobě, považujeme za mimořádný úspěch, který koresponduje s dlouhodobým hodnocením naší kanceláře ze strany renomovaných zahraničních agentur jako Chambers & Partners a Legal 500. Ocenění chápeme především jako výsledek naší tvrdé práce, ale současně i jako důkaz, že naše filosofie nabízet vždy a pouze kvalitní právní služby je správná. Vážíme si toho, že si naši klienti uvědomují, že kvalitní servis je přes jeho cenu v konečném důsledku přínosnější než právní služby na první pohled sice levné, ale při bližším posouzení také na výrazně nižší kvalitativní úrovni. Jsme jim vděčni, že právě tuto skutečnost dokážou rozpoznat.“

JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), vedoucí partner kanceláře Weil, Gotshal & Manges

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

„Jsme velmi potěšeni, že jsme zvítězili v kategorii právo obchodních společností. Vážíme si toho, že v České republice jsme na čele právního vývoje, a toto vítězství vnímáme jako ocenění naší dlouhodobé kvalitní práce. Náš dík patří nejen klientům, hodnotitelům a kolegům z advokacie, ale zejména našim právníkům a zaměstnancům, bez jejichž úsilí a práce bychom toto ocenění nezískali.“

JUDr. Jan Myška, Ph.D., partner, vedoucí korporátní praxe Allen & Overy.

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

„Ocenění v kategorii hospodářská soutěž si nesmírně vážíme. Je pro nás důkazem, že naše tříleté úsilí o vybudování vynikajícího česko-slovenského týmu odborníků na soutěžní právo mělo smysl. Hlavním oceněním je pro nás pochopitelně důvěra stále většího okruhu klientů, kteří se na nás v této velmi specifické oblasti práva obracejí. Uspět v konkurenci  pro nás znamenalo nabízet v soutěžním poradenství něco navíc. Tím mám na mysli jednak dobrou znalost regulačního prostředí, aplikaci více ekonomického přístupu i v aktivním poradenství a nabízení pozitivních řešení, nikoli striktních zákazů, jak tomu někdy ze strany soutěžních právníků bývá. Náš soutěžní tým zahrnuje 14 právníků, z toho 8 advokátů a koncipientů se věnuje poradenství v oblasti hospodářské soutěže v plném rozsahu. Jedná se tak pravděpodobně o největší takto specializovaný tým v České republice a na Slovensku.“

Robert Neruda, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners zodpovědný za vedení soutěžní praxe

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY

„Jsme velmi poctěni, že jsme po roční přestávce opět zvítězili v kategorii Developerské a nemovitostní projekty a celkově tedy již počtvrté za pětiletou existenci této prestižní právnické soutěže. Toto ocenění potvrzuje vedoucí pozici naší kanceláře v oblasti práva nemovitostí, na kterou dlouhodobě klademe velký důraz. Jsme velmi vděčni a zavázáni všem našim klientům za veškerou jejich podporu a důvěru v nás. Bez nich bychom samozřejmě tohoto ocenění nikdy nedosáhli,“ Jiří Stržínek, partner a jeden ze dvou vedoucích realitního týmu pražské kanceláře Dentons.

FÚZE A AKVIZICE

„Děkujeme za toto ocenění, které je opětovným potvrzením úspěšnosti našeho přístupu k M&A transakcím. Tento náš přístup spočívá v důkladné znalosti nejen právních norem, ale také podnikové ekonomiky. Právě v této oblasti totiž klienti nejvíce vyžadují obchodně orientovaný přístup k řešení právních otázek a související kreativitu. Jsem přesvědčený, že členové našich týmů tyto schopnosti mají.“

JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., PhD., partner kanceláře Weil, Gotshal & Manges

BANKOVNICTVÍ A FINANCE

„Už  popáté  od roku 2008 jsme úplnými vítězi v kategorii bankovnictví a kapitálové trhy. Před dvaceti lety, kdy jsme firmu zakládali, představovalo právě bankovnictví naši hlavní specializaci.  Dnes je tomu jinak, jsme tzv. full service právní firma, ale i tak je to pro nás srdeční záležitost a vážíme si toho,  že naše mnohaleté zkušenosti s bankovním sektorem dokáží klienti  ocenit znovu a znovu.”

JUDr. Václav Bílý LL.M., Ph.D., partner advokátní kanceláře PRK partners

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA

„Zisk ocenění pro nejlepší Právnickou firmu roku v Telekomunikacích a médiích pro nás znamená čtvrtý takový úspěch v této kategorii za posledních pět let. Rozhodně jsme připraveni nadále pokračovat v usilovné práci ve prospěch našich klientů a obchodních partnerů a pokusit se ocenění obhájit i v dalších letech. Právní služby v oblasti telekomunikací a médií jsou poskytovány v rámci naší širší praxe pro právo duševního vlastnictví, médií, telekomunikací a informačních technologií. Tento specializovaný tým tvoří 20 právníků v České republice a na Slovensku, včetně tří partnerů.“

Robert Nešpůrek, partner kanceláře Havel, Holásek & Partners odpovědný za vedení praxe

PRACOVNÍ PRÁVO

„Úspěch naší kanceláře v soutěži Právnická firma roku v kategorii Pracovní právo nás upřímně těší a vážíme si jej o to více, že jsme ho získali  v tak silném konkurenčním prostředí jiných významných advokátních kanceláří. Ocenění reflektuje naši dlouhodobou kvalitní práci a individuální přístup k našim klientům. Jejich problémy bereme za své, snažíme se v moři paragrafů hledat praktická řešení, která naplní jejich očekávání. Nepracujeme proto s přednastavenými šablonami, ani se nenecháváme svazovat zaběhlou praxí.  Každý případ je pro nás výzvou, řešíme jej individuálně a klíčem úspěchu je pochopit skutečné potřeby klientů. Svou práci máme rádi, proto pro naše klienty také sledujeme novinky v právní oblasti, pomáháme a podílíme se na jejich vzdělávání ve všem, co se jejich praxe z hlediska práva týká. Toto ocenění je pro nás o to cennější, že odráží hodnocení naší kanceláře i nezávislou skupinou hodnotitelů. Je to pro nás velká motivace nepolevit a pokračovat ve vysoké kvalitě i nadále.“

Mgr. Marie Janšová, vedoucí oboru Pracovní právo v kanceláři Glatzová & Co.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Je nám velkou ctí dosáhnout tohoto úspěchu v kategorii, která byla v uplynulém období významně ovlivněna stavem ekonomiky a veřejné správy a také novelizací. Přesto se našemu týmu podařilo participovat na velmi zajímavých a úspěšných projektech a věřme, že jich v následujících letech bude mnohem více. Nové evropské směrnice bezpochyby přibližují proces veřejného investování soukromoprávní kontraktaci a jdou tak podle nás dobrým směrem.“

JUDr. Vilém Podešva, partner kanceláře ROWAN LEGAL

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

„Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. si velmi váží nejvyššího ocenění v kategorii duševního vlastnictví, které chápeme současně jako obrovský závazek do budoucna udržovat i nadále pomyslnou profesionální laťku v této prestižní oblasti na co nejvyšší možné úrovni. Jsme velmi rádi, že naši klienti a odborná veřejnost kladně hodnotí náš přístup, spočívající v kombinaci dlouhodobé zkušenosti a tradice v oboru duševního vlastnictví, v němž působíme jako jedni z mála bez přerušení již od roku 1991, a neustálého sledování moderních trendů v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Děkujeme všem za podporu a důvěru.“

Prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc., společník a advokát kanceláře Kříž a partneři s.r.o.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

„Být čtvrtým rokem v řadě nejlepší právnickou firmou v oblasti práva informačních technologií je úžasné ocenění dlouhodobé usilovné práce celého týmu.  Budeme se snažit i v dalších letech držet krok s vývojem IT a ještě lépe na něj aplikovat právní normy, které v rychlosti vývoje krok s IT tak úplně nedrží.“

JUDr. Josef Donát, LLM, partner kanceláře ROWAN LEGAL

RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE

„První místo v kategorii Restrukturalizace a insolvence nás velmi potěšilo. Je to již druhé vítězství v soutěži Právnická firma roku, které jsme v této kategorii získali, a potvrzuje tak vysokou kvalitu služeb, kterou naši právní specialisté poskytují i silnou pozici našeho týmu disponující rozsáhlými zkušenostmi v této náročné právní disciplíně. Děkujeme všem, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto ocenění.“

Vlad Petrus, vedoucí partner pražské advokátní kanceláře Clifford Chance

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE

„Ocenění v této kategorii se velice vážíme, zvlášť ve světle skutečnosti, že klienti nás vyhledávají především u sporů mimořádné finanční hodnoty či jiného zásadního významu, a to typicky ve věcech, které jsou skutkově velice komplikované. Právě schopnost pochopit technickou a obchodní podstatu fungování různých odvětví a následně ji přesvědčivým způsobem prezentovat ve světle platného práva jsme vždy považovali za základní předpoklad našeho úspěchu v oblasti vedení sporů.“

Mgr. Karolína Horáková, BA, partner kanceláře Weil, Gotshal & Manges

SPORTOVNÍ PRÁVO

„Je nutné zopakovat a zdůraznit, že si stále více vážíme opakované obhajoby (letos již po čtvrté) našeho vítězství v kategorii Právnická firma roku v oblasti Sportovní právo. Víme, že toto opakované vítězství je výsledkem dlouhodobé a stále více náročné práce našich právníků a s ohledem na opakované vítězství v této kategorii jsme přesvědčeni, že je to i výsledkem spokojenosti našich klientů. Doufáme, že i v příštích ročnících žebříčku budeme mít příležitost tuto naši dlouhodobě „hýčkanou“ specializaci nadále rozvíjet a uspokojit tak potřeby nejen našich stávajících, ale i nových klientů v této oblasti.“

JUDr. Marek Bilej, jednatel a společník KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

TRESTNÍ PRÁVO

„Čtvrtá cena „Právnická firma roku v oblasti trestního práva“ za sebou nás rozhodně neopravňuje tvrdit, že jsme v tomto oboru nejlepší, ale určitě můžeme prohlašovat, že mezi ty nejlepší trvale patříme. A stejně si vážíme i titulu velmi doporučovaná firma v kategorii řešení sporů a arbitráže. Také nikoliv prvého.“

JUDr. Tomáš Sokol, partner kanceláře Brož & Sokol & Novák s.r.o.

DAŇOVÉ PRÁVO

„Titulu Právnická firma roku 2013 v oboru daňového práva si samozřejmě velmi považuji. Možná o to více, že se nám podařilo navázat na úspěch loňského roku a dokázat jak našim klientům, tak i odborné veřejnosti, že k této špičce patříme a umíme se na ní i ve stále zvyšující se konkurenci udržet. Děkuji našim klientům za důvěru, která nás zavazuje a velice si jí vážíme, děkuji svým kolegům za skvělou práci a v neposlední řadě děkuji i advokátům z ostatních kanceláří za spolupráci v tomto roce.“

JUDr. Petr Novotný, managing partner Rödl & Partner Česká republika.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 ZA NEJLEPŠÍ KLIENTSKÉ SLUŽBY

„Naším cílem je a vždy bylo poskytovat špičkové právní služby. Pro všechny zaměstnance Allen & Overy je kvalita vždy na prvním místě. Od všech se očekává, že budou přispívat k neustálému zlepšování úrovně poradenství poskytovaného našim klientům včetně důkladné znalosti obchodní činnosti našich klientů a oblastí jejich podnikání. Jsme hrdí na to, že kvalitu našich služeb oceňují naši klienti i nezávislé analýzy trhu.“

Jane Townsend, řídící partnerka Allen & Overy pro region střední a východní Evropy

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ

„Vítězství v kategorii „Právnická firma roku 2013 pro regionální kancelář“ ve stále prestižnější soutěži si velmi ceníme. Jedná se o významné ocenění naší práce a potvrzení správnosti dlouholeté snahy o vybudování silné regionální kanceláře. Výsledek vnímáme tak, že naše dosavadní působení hodnotí pozitivně nejenom odborná veřejnost, ale zejména naši klienti, jejichž spokojenost nás velmi těší, vážíme si jí a zároveň nás do budoucna zavazuje. Poděkování patří všem členům našeho týmu za práci, kterou pro advokátní kancelář PPS ADVOKÁTI vykonali a vykonávají. Bez fungující kolegiální spolupráce, vzájemného profesního obohacování a sdílení stejné vize bychom nemohli uspět.“

Mgr. Jan Lipavský, partner PPS ADVOKÁTI

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU ZA MEZINÁRODNÍ EXPANZI

„Vítězství v kategorii „Právnická firma roku za mezinárodní expanzi“ vnímáme jako uznání našeho 15letého úsilí o vybudování východoevropské právní firmy. Domácí trh je však pro nás stále důležitý a vážíme si proto také  dobrého umístěni  v několika kategoriích týkajících se  českého práva.“

Ondřej Peterka, managing partner PETERKA & PARTNERS

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO BONO A CSR

„Velmi oceňujeme tuto novou kategorii, která reflektuje dlouhodobou tradici advokátní profese. Tradici angažovanosti advokátů ve veřejném životě. Toto ocenění přijímáme jako velkou poctu, která dále propaguje podporu veřejně prospěšných projektů ze soukromých prostředků.“

JUDr. Pavel Smutný, společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ