EPRAVO.CZ, a.s. vyhlašuje 15. ročník firemního žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU.

 

Pro letošní ročník jsou vypsány tyto kategorie:


A) Odborné kategorie

 1. Právo obchodních společností
 2. Právo hospodářské soutěže
 3. Developerské a nemovitostní projekty
 4. Fúze a akvizice
 5. Restrukturalizace a insolvence
 6. Řešení sporů a arbitráže
 7. Bankovnictví a finance
 8. Kapitálové trhy
 9. Telekomunikace a média
 10. Duševní vlastnictví
 11. Právo informačních technologií
 12. Veřejné zakázky
 13. Pracovní právo
 14. Trestní právo
 15. Firemní compliance
 16. Daňové právo
 17. Energetika a energetické projekty
 18. Logistika a dopravní stavby
 19. Zdravotnické právo
 20. Právo životního prostředí

B) Zvláštní kategorie

 1. Regionální právnická firma roku
 2. Česká firma na mezinárodních trzích
 3. Pro Bono / CSR
 4. Právnická firma roku 2022 za nejlepší klientské služby

C) Hlavní cena:

 1. Právnická firma roku 2022 pro mezinárodní kancelář
 2. Právnická firma roku 2022 pro domácí kancelář

V kategoriích ad A) písm. a) – t) bude vyhlašován vítěz kategorie a dvě skupiny, první jako „velmi doporučované kanceláře“ a druhá jako „doporučované kanceláře“. V kategoriích B a C bude vyhlašován vítěz každé kategorie s možností vyhlásit velmi doporučované kanceláře.


Dotazníky pro letošní ročník obsahují jak identifikační, tak i transakční údaje. Údaje jsou rozhodné k datu 31. 7. 2022.

Dotazník je rozdělen do tří sekcí a to:

Část A)

obsahující položky zjišťující základní identifikační údaje, počty osob, určení zástupce kanceláře pro komunikaci s námi ve věci hodnocení, zjištění, v jakých soutěžních kategoriích kancelář působí, počet a objem dokončených transakcí v jednotlivých kategoriích a Váš pohled na trh v dané kategorii.

Část B)

obsahující seznam referencí s kontaktem na konkrétní osoby pro ověření referencí a seznam transakcí za uplynulých 12 měsíců. Část B) je neveřejná, slouží pouze pro naši potřebu a je s ní nakládáno v režimu důvěrné.

Část C)

obsahující veřejnou prezentaci kanceláře, která bude předložena hodnotitelům a která bude sloužit i jako podklad pro zpracování Ročenky významných advokátních kanceláří ČR za období 2021/2022 (v této sekci je možné uvést údaje k veřejné prezentaci kanceláře a seznam veřejně publikovatelných transakcí).

Termín pro zaslání vyplněných dotazníků (ve formátu MS WORD) zpět je do 2. 9. 2022. K později zaslaným dotazníkům nebudeme z organizačních důvodů schopni přihlédnout.

Samostatný dotazník bude zaslán externím hodnotitelům pro posouzení kvality jednotlivých kanceláří v jednotlivých hodnocených kategoriích a posouzení významu a dopadu jednotlivých transakcí a budou jim poskytnuty pouze údaje ze sekce C dotazníku.

Hodnocení pro ročník 2022 v kategoriích A) bude složeno ze dvou na sobě nezávislých hodnotících metod bodováním s maximální váhou 1/2 každé metody z celku a to:

a) hodnocení externích hodnotitelů nezávislých na účastnících a pořadateli
b) hodnocení pořadatele jakožto nezávislého subjektu dlouhodobě monitorujícího činnost kanceláří

Hodnocení v kategorii B) písm. a)-t), a C) bude provedeno pořadatelem a to na základě klientských referencí, na základě součtu umístění v kategoriích A) a dále vyhodnocení počtu, objemu a významu realizovaných transakcí.