Právnická firma roku 2008

Přestože v celé České republice působí velice pestrá škála advokátních kanceláří, jejich úroveň a kvalitu je možno porovnat pouze na základě zahraničních žebříčků. Společnost EPRAVO.CZ se v letošním roce rozhodla tuto skutečnost změnit a pod odbornou záštitou České advokátní komory vyhlásila první ročník firemního žebříčku Právnická firma roku.

Výsledky ankety Právnická firma roku 2008 byly slavnostně vyhlášeny 10. listopadu 2008 v prostorách pražského hotelu Marriott za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností domácí justice. Na základě této ankety tak vznikl ryze český žebříček hodnotící právní firmy působící v České republice.

Po vzoru mezinárodních žebříčků, které jsou vytvářeny za účelem zjednodušit potenciálním klientům volbu advokátní kanceláře, vznikla letos z iniciativy společnosti EPRAVO.CZ anketa Právnická firma roku. Tento nezávislý firemní žebříček hodnotí úroveň kvality právního servisu u nás. „Naším cílem je předložit zájemcům o právní služby nástroj, který by jim zjednodušil orientaci na trhu advokátních kanceláří,“ říká předseda představenstva pořadatelské společnosti EPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

Na základě zkušeností ze zahraničních žebříčků se EPRAVO.CZ rozhodlo vyhlásit osm kategorií: korporátní právo, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, hospodářská soutěž, bankovní a finanční právo a kapitálové trhy, telekomunikace a média, pracovní právo, veřejné zakázky.

Na hodnocení se podílely samotné advokátní kanceláře. EPRAVO.CZ oslovilo více než 40 předních českých i zahraničních advokátních kanceláří působících na našem území a požádalo je o vyplnění strukturovaného dotazníku. Advokátní kanceláře měly v každé soutěžní kategorii uvést, kdo by měl být právnickou firmou roku a proč. Jmenovat měly minimálně tři kanceláře s tím, že zakázáno bylo uvést kancelář vlastní. Speciální kategorií pak je Největší právnická firma v České republice, která byla hodnocena na základě součtu počtu právních partnerů, advokátů pracujících pouze pro tuto kancelář a advokátních koncipientů.

Ve spolupráci s více než čtyřmi desítkami kanceláří jsme získali nezávislý žebříček, který objektivně určuje, kdo u nás patří v konkrétních právních odvětvích k opravdové špičce,“ vysvětluje Miroslav Chochola.

Pravdou je, že časopis Czech Business Weekly vydává vlastní žebříček, jenž ovšem primárně reflektuje počet advokátů, ne tak již kvalitu jednotlivých kanceláří. Právě proto EPRAVO.CZ přišlo s myšlenkou této ankety, která skrze názor jednotlivých právnických firem působících na našem území vytváří reálný obraz stavu zdejších právních služeb.

Anketa Právnická firma roku 2008 byla vyhlášena v Bulletinu advokacie a měla svoji uzávěrku 1. října. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pondělí 10. listopadu 2008 v pražském hotelu Marriott.

 

Výsledky 1. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku 2008:

Právnická firma roku 2008

Soutěžní kategorie Právnická firma roku(tučně je uvedena vítězná advokátní kancelář, následují další doporučené kanceláře)
Korporátní právo Kocián Šolc Balaštík

Weinhold Legal

White & Case

Lovells

PRK Procházka Randl Kubr

Developerské a nemovitostní projekty CMS Cameron McKenna

Salans

Weinhold Legal

White & Case

Dáňa, Pergl a partneři

Fúze a akvizice White & Case

Kocián Šolc Balaštík

Weinhold Legal

Havel & Holásek

CMC Cameron McKenna

Hospodářská soutěž Weinhold Legal

Gleiss Lutz

Wilson and partners

Pokorný, Wagner & spol.

Rowan Legal

Bankovní a finanční právo a kapitálové trhy P/R/K Procházka Randl Kubr

White & Case

Allen & Overy

Clifford

Linklaters

Telekomunikace a média Weil, Gotshal & Manges

Baker & McKenzie

Rowan Legal

Havel & Holásek

Squires, Sanders & Dempsey

Pracovní právo P/R/K Procházka Randl Kubr

Kříž a Bělina

Weinhold Legal

Havel & Holásek

Baker & McKezie

Veřejné zakázky Dáňa, Pergl & Partneři

Havel & Holásek

Brzobohatý Brož & Honsa

White & Case

Kocián Šolc Balaštík

Největší právnická firma v České republice P/R/K Procházka Randl Kubr

 

1. Právnická firma roku 2008 – vítězové

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Kocián Šolc Balaštík

Snahu společnosti EPRAVO.CZ o objektivní zhodnocení současného trhu právních služeb považujeme za pozitivní krok směrem k další kultivaci právního prostředí v ČR. Zvolení naší kanceláře Právnickou firmou roku v oblasti korporátního práva si vážíme o to více, že je, s ohledem na způsob hodnocení, odrazem toho, jak nás vnímají ostatní právní firmy.“
Dagmar Dubecká, partnerka kanceláře

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice a s více než padesáti právníky a daňovými poradci poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění. K nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice (2006, 2007 a 2008; Who’s Who Legal) a udělení titulu Národní právní firmy roku 2008 v České republice (Chambers and Partners).

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY

CMS Cameron McKenna

Máme z ocenění velikou radost o to více, že je to hodnocení od našich kolegů. Na českém trhu působíme již od roku 1991 a jsme rádi, že si udržujeme pověst jedné z nejlepších firem v oboru nemovitostního práva.“
Iveta Plachá, Managing Partnerka pražské kanceláře
Je to ocenění práce celého českého týmu právníků v oddělení nemovitostního práva a toho si velmi vážíme.“
Hilary McDowell, partnerka pražské kanceláře

Společnost CMS Cameron McKenna patří mezi největší mezinárodní advokátní kanceláře v Evropě. Pražská kancelář byla založena v roce 1991 jako veřejná obchodní společnost a její tým nabízí odborné poradenství v nejrůznějších oblastech domácího i mezinárodního práva. V pražské kanceláři poskytuje právní služby 9 partnerů a více než 35 právníků.
Společnost CMS Cameron McKenna LLP je členem CMS, organizace významných nezávislých evropských právních kanceláří poskytujících právní a daňové poradenství podnikům v celé Evropě i dalších zemích. Kanceláře společnosti CMS navíc nabízejí přístup k prvotřídním službám na rozvíjejících se trzích, zejména v oblasti střední a východní Evropy a v Číně. Společnost CMS působí ve 28 jurisdikcích po celém světě a má více než 595 partnerů, přes 2 200 právních a daňových poradců a zaměstnává celkem přes 4 200 pracovníků.

FÚZE A AKVIZICE

White & Case

Hodnocení kvality právních firem byla doposud výhradní doménou mezinárodních institucí a White & Case si v nich tradičně vedla velmi dobře jak v České republice, tak i v celé střední a východní Evropě. Jsme rádi, že se zde etabluje zajímavý obdobný český projekt a že i v něm se naše kancelář umístila na špičce právě v oblasti fúzí a akvizic, která je na našem trhu stěžejní oblastí práva. Pražská kancelář White & Case je součástí mezinárodní právní firmy, ale je především špičkovou českou advokátní kanceláří a jsme rádi, že nás tak vnímá i zdejší trh.“
Ivo Bárta, partner kanceláře

White & Case LLP byla založena na Wall Street v New Yorku v roce 1901. V současné době působí v rámci celosvětové sítě kanceláří více než 2400 právníků v 35 kancelářích ve 24 zemích. Pražská kancelář White & Case poskytuje právní a daňové poradenství v České republice již od roku 1991 a je nyní největší mezinárodní právní kanceláří v Praze. Se svými téměř 80 právníky a daňovými poradci se pražská kancelář specializuje především na složité bankovní a finanční transakce, fúze a akvizice, private equity, nemovitosti a daňové strukturování. Jako jediná mezinárodní advokátní kancelář v České republice má White & Case plně integrovanou daňovou praxi, složenou jak z právníků, tak certifikovaných daňových poradců, kteří patří k vedoucím odborníkům v ČR.

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Weinhold Legal

Velmi si vážíme ocenění naší kanceláře jako Právnické firmy roku 2008, a to tím spíše, že se nám tohoto ocenění dostalo v jedné z nejvýznamnějších oblastí služeb poskytovaných právními poradci jakou je právě právo hospodářské soutěže. Těší nás o to více, že ocenění vychází z nezávislého hodnocení kolegů z konkurenčních právnických kanceláří.“
Daniel Weinhold, vedoucí partner kanceláře

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena v roce 1996 a v současné době má tým čítající více než padesát českých, slovenských a zahraničních právníků, což umožňuje úspěšně kombinovat mezinárodní know-how s detailní znalostí domácího prostředí. Weinhold Legal má kanceláře v Praze a v Bratislavě a spolupracuje s mezinárodními advokátními kancelářemi, jež jsou zastoupeny ve více než 20 zemích. Významnou předností advokátní kanceláře Weinhold Legal je úzká spolupráce se specialisty, kteří působí v oblasti daňového a účetního poradenství a v oblasti corporate finance. Díky tomu je společnost Weinhold Legal schopna řešit složité otázky a podílet se na transakcích, které vyžadují nejen komplexní právní, daňové, účetní či finanční poradenství, ale jsou náročné i z hlediska řízení projektů.

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA

Weil, Gotshal & Manges

Jsme potěšeni, že jsme získali toto ocenění. Považujeme je za potvrzení kvality naší práce v oblasti telekomunikací. Do této oblasti práva jsme vstoupili v roce 1996 a od této doby jsme v ní dosáhli vedoucího postavení.“
Karel Muzikář, vedoucí partner pražské kanceláře

Pražská pobočka advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější a nejvýše hodnocené advokátní kanceláře v České republice. Na trh vstoupila v roce 1992 a od této doby poskytuje, s výjimkou daňového poradenství, služby ve všech právních odvětvích. Za 16 let svého působení v ČR si vydobyla místo mezi špičkou zdejší advokacie, což dokládají četná ocenění, mezi nimiž lze zmínit např. ocenění Chambers Europe Award for Excellence jako Nejlepší mezinárodní advokátní kancelář roku v České republice 2008, dále Nejlepší advokátní kancelář v České republice dle výběru klientů 2008 (dle průzkumu provedeného International Law Office) či ocenění Advokátní kancelář roku v České republice 2006 a 2004 dle hodnocení International Financial Law Review / Euromoney. Pražská kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES je součástí celosvětové sítě WEIL, GOTSHAL & MANGES LL.P. s přibližně 1300 právníky.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dáňa, Pergl & Partneři

Tuto cenu bereme jako důkaz ocenění kvality služeb, které poskytujeme v oblasti veřejných zakázek a které zahrnují jak právní služby poskytované přímo zadavatelům veřejných zakázek, tak i právní služby poskytované uchazečům o účast v zadávacích řízeních.“
Robert Pergl, řídící partner kanceláře

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři je českou advokátní kanceláří s více než desetiletou historií, která od samého počátku šla cestou oborové specializace s důrazem na poskytování vysoce profesionálních a specializovaných služeb. Všichni právníci poskytují právní pomoc samozřejmě také v cizích jazycích, zejména v angličtině, němčině, italštině, francouzštině a ruštině a při své práci využívají postupy obvyklé u nejlepších právních firem v zahraničí, se kterými má Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři úzké pracovní kontakty a získává tak znalosti o metodách právní praxe v těchto zemích. Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři od samého počátku vždy používá ke své práci nejmodernější techniky. Tento přístup lze demonstrovat tím, že vyvinula svůj vlastní software pro řízení právní praxe, který je svého druhu unikátní.

BANKOVNÍ A FINANČNÍ PRÁVO, KAPITÁLOVÉ TRHY

P/R/K Procházka Randl Kubr

Velmi nás těší, že vysoký standard a profesionalitu našich služeb oceňují nejen naši klienti, ale také kolegové z jiných kanceláří, na základě jejichž vzájemného hodnocení byla anketa Právnická firma roku postavena. Úspěch v této anketě vnímáme také jako ocenění etického a kolegiálního přístupu naší kanceláře k našim konkurentům.“
Robert Němec, partner kanceláře

Advokátní kancelář PRK Procházka Randl Kubr poskytuje domácím a mezinárodním klientům právní služby a daňové poradenství ve svých pobočkách nejen v Praze, Ostravě a Bratislavě, ale od letošního roku také v Budapešti jako PRK Bellák & Partners. Za 15 let svého působení si vybudovala silnou reputaci v ČR i v zahraničí v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, fúzí a akvizic, restrukturalizací, všeobecného korporačního práva, práva nemovitostí, pracovního práva, soudního a arbitrážního řízení a komplexního daňového poradenství.

PRACOVNÍ PRÁVO

P/R/K Procházka Randl Kubr

NEJVĚTŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V ČR

P/R/K Procházka Randl Kubr